top of page

PRISER

Beroende på säsong så kostar bilen

750-1000 euro per vecka att hyra. 

Det går också bra att hyra bilen per dag
dagspris mellan 110-150 euro. 

HYRESVILLKOR

Hyrestagaren är berättigad att använda fordonet för eget bruk under avtalets giltighets tid. Fordonet överlåts fulltankat inklusive 2st gasflaskor. 11 kg gas ingår i hyresavtalet.  Hyrestagaren får instruktioner om husbilens användning.

 

Trafikförsäkring och kasko ingår i avtalet. Självrisk 500€. Försäkringen täcker inte skador som orsakas på inredning, markisen eller hyrestagarens lösöre. Hyrestagaren ansvarar också för att fordonet tankas med DIESEL. Tobaksrökning och husdjur i bilen är förbjudna.

Husbilen återlämnas vid överenskommen tidpunkt i motsvarande skick fulltankad och städad. Wc-kasetten och avloppsvattentanken tömda. Vid eventuella förseningar, skador och problem bör Andreas informeras på +358405796923. Om hyrestagaren ignorerar eller inte följer avtalet har ägarna rätt att kräva skälig ersättning för orsakad skada. Hyrestagaren ersätter skador som denne orsakat på bilens inredning och utrustning.

Se om husbilen är ledig här

bottom of page